Làm hộp giấy hộp quà dễ dàng với máy cắt bế decal Graphtec CE6000-60 Plus

Đăng

Làm hộp giấy hộp quà dễ dàng với máy cắt bế decal Graphtec CE6000-60 Plus hoặc CE6000-40 Plus. Các máy cắt CE7000 làm tương tự. MayThietBi.com sẽ làm thử một hộp quà bằng bìa cứng với máy cắt bế decal Graphtec CE6000 Plus series.

Làm hộp giấy hộp quà dễ dàng với máy cắt bế decal Graphtec CE6000-60 Plus
Làm hộp giấy hộp quà dễ dàng với máy cắt bế decal Graphtec CE6000-60 Plus

Mời các bạn xem video clip cách làm một hộp giấy bằng máy cắt Graphtec CE6000-60 Plus:

Tham khảo cấu hình, giá bán, chế độ bảo hành máy cắt decal Graphtec CE6000-60 Plus, CE7000

5/5 - (30 bình chọn)