Thông tin thanh toán

Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc ATM: Quý khách xem máy móc, vật tư, chốt giá. Chúng tôi sẽ gửi thông tin để quý khách chuyển khoản.

Gửi tiền qua bưu điện hoặc gửi xe: Theo địa chỉ trên.
Lưu ý: Quý khách chuyển tiền xong, nhớ gọi hay nhắn tin ngay đến số: 096.2345.999 – 0917.165.567 để thông báo. Chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và chuyển hàng ngay cho quý khách khi đã nhận được tiền.