Driver máy cắt decal Graphtec

Đăng

Driver và phần mềm điều khiển máy cắt decal Graphtec hỗ trợ cài đặt các dòng máy của hãng Graphtec Nhật Bản. Xin vui lòng xem chi tiết dưới đây.

Driver máy cắt decal Graphtec
Driver máy cắt decal Graphtec

Các driver và phần mềm điều khiển máy cắt Graphtec hỗ trợ các dòng máy sau:

Graphtec CE6000-40, CE6000-60, CE6000-120, CE6000-120AMO, CE6000-120AP, FC8600-60, FC8600-75, FC8600-100, FC8600-130, FC8600-160, FC2250-60, FC2250-120, FC2250-180, FC4500-50, FC4510-60, FC4550-50,
CE2000-60, CE2000-120, CE2000-120AP, CE3000-40, CE3000-60, CE3000-120, CE3000-120AP, CE3000Mk2-60, CE3000Mk2-120, CE5000-60, CE5000-120, CE5000-120AP, FC2231-60, FC2231-90, FC2321-EX, FC2232-60, FC2232-90, FC2232-EX, FC2240-60, FC2240-120, FC2240-180, FC3600-120, FC4200-50, FC4200-60, FC4210-60, FC5100-75, FC5100-100, FC5100-130, FC5100-150, FC5100A-75, FC5100A-100, C5100A-130, FC5100A-150, FC7000-75, FC7000-100, FC7000-130, FC7000-160, FC7000Mk2-60, FC7000Mk2-75, FC7000Mk2-100, FC7000Mk2-130, FC7000Mk2-160, FC8000-60, FC8000-75, FC8000-100, FC8000-130, FC8000-160, FC612-09.

Dưới đây là link download phần mềm và driver điều khiển máy cắt decal Graphtec:

http://www.graphteccorp.com/support/software/cuttingplotters.html

Dưới đây là link driver riêng cho dòng máy cắt bế decal Graphtec CE6000 Plus:

http://www.graphtec.co.jp/en/imaging/ce6000plus/support.html

Dưới đây là link driver riêng cho dòng máy cắt bế decal Graphtec CE Lite-50:

http://www.graphtec.co.jp/en/imaging/celite/support.html

Dưới đây là link driver riêng cho dòng máy cắt bế decal Graphtec FCX2000:

http://www.graphtec.co.jp/en/imaging/fcx2000/support.html

Dưới đây là link driver riêng cho dòng máy cắt bế decal Graphtec FCX4000:

http://www.graphtec.co.jp/en/imaging/fcx4000/support.html

4.7/5 - (16 bình chọn)
Nội dung cùng danh mục