Mua máy in chuyển nhiệt khổ nhỏ mini A4, A3 hay máy in khổ lớn 60 – 1m6

Mua máy in chuyển nhiệt khổ nhỏ mini A4, A3 hay máy in khổ lớn 60 - 1m6
Nên mua Máy in chuyển nhiệt khổ nhỏ mini A4 - A3 hay máy in khổ lớn 60 - 1m6? Đây là bài toán đặt ra ...