Tại sao in decal chuyển nhiệt ép áo lại cần decal định hình và máy cán màng nguội

Tại sao in decal chuyển nhiệt ép áo lại cần decal định hình và máy cán màng nguội
Tại sao in decal chuyển nhiệt ép áo lại cần sử dụng decal định hình và máy cán màng nguội? Tại sao không lột ngay decal ...