Hướng dẫn lắp khóa định vị cắt dài (Take-Up Reel) máy cắt decal Graphtec FC9000

Hướng dẫn lắp khóa định vị cắt dài (Take-Up Reel) máy cắt decal Graphtec FC9000
Hướng dẫn lắp khóa định vị cắt dài (Take-Up Reel) cho máy cắt decal Graphtec FC9000 các khổ cắt 140 và 160. Đây là tính năng ...