Máy cắt decal chỉ có cổng COM (RS232) mà máy tính chỉ có cổng USB phải làm sao?

Máy cắt decal chỉ có cổng COM (RS232) mà máy tính chỉ có cổng USB phải làm sao?
Máy cắt decal chỉ có cổng COM (RS232) mà máy tính chỉ có cổng USB, phải làm thế nào để máy có thể cắt? Đa số ...