Máy cắt bế decal Nhật giá dưới 10 triệu cực rẻ

Máy cắt bế decal Nhật giá dưới 10 triệu cực rẻ
Máy cắt bế decal Nhật giá dưới 10 triệu cực rẻ - Chỉ 9,9 triệu đồng: Graphtec CE Lite-50. Đây là dòng máy cắt bế đa ...

Máy cắt bế decal tem nhãn khổ A3, A3+, A4 bế liên tục chính xác

Máy cắt bế decal tem nhãn khổ A3, A3+, A4 bế liên tục chính xác
Máy cắt bế decal tem nhãn khổ A3, A3+, A4 cắt bế liên tục chính xác, không cần đo giấy từng tờ là Graphtec CE6000-40 Plus ...