Máy cắt bế decal tem nhãn khổ A3, A3+, A4 bế liên tục chính xác

Máy cắt bế decal tem nhãn khổ A3, A3+, A4 bế liên tục chính xác
Máy cắt bế decal tem nhãn khổ A3, A3+, A4 cắt bế liên tục chính xác, không cần đo giấy từng tờ là Graphtec CE6000-40 Plus ...