Thay bánh tỳ máy cắt decal Mimaki như thế nào?

Thay bánh tỳ máy cắt decal Mimaki như thế nào?
Thay bánh tỳ máy cắt decal Mimaki như thế nào dễ nhất? Cách thay bánh tỳ (con lăn trục nhám) máy cắt decal các loại dễ ...