Hướng dẫn thay dây curoa máy cắt decal Mimaki CG-60SRIII

Hướng dẫn cách thay dây curoa máy cắt decal Mimaki CG-60SRIII, CG-130SRIII, Graphtec CE7000 và các máy Mimaki, Graphtec đời mới khác dễ dàng, đơn giản ...

Cách thay dây curoa (coroa) máy cắt decal Graphtec CE7000

Cách thay dây curoa máy cắt decal Graphtec CE7000
Cách thay dây curoa (còn gọi là coroa) máy cắt decal Graphtec CE7000-40, CE7000-60 và các dòng CE6000, CE5000, Mimaki và máy cắt decal nhãn hiệu ...