Nên sử dụng dao máy cắt decal chính hãng hay dao TQ thay thế?

Nên sử dụng dao máy cắt decal chính hãng hay dao TQ thay thế?
Nên sử dụng dao máy cắt decal chính hãng hay dao cắt TQ thay thế? Câu hỏi này tưởng dễ mà lại rất khó trả lời ...