Máy cắt decal Mimaki

MayThietBi.com hiện đang bán các loại máy cắt decal, máy bế decal tem nhãn chính hãng Mimaki. Dưới đây là các dòng máy cắt đang có sẵn:

✅ Máy cắt decal Mimaki CG-60AR ⭐ Máy cắt decal Mimaki CG-130AR
✅ Máy cắt decal Mimaki CG-60SRIII ⭐ Máy cắt decal Mimaki CG-130SRIII
✅ Máy cắt decal Mimaki CG-75FXII Plus ⭐ Máy cắt decal Mimaki CG-130FXII Plus
✅ Máy cắt decal Mimaki CG-160FXII Plus ⭐ Máy cắt decal Mimaki CG-100AR