Làm hộp giấy hộp quà dễ dàng với máy cắt bế decal Graphtec CE6000-60 Plus

Làm hộp giấy hộp quà dễ dàng với máy cắt bế decal Graphtec CE6000-60 Plus hoặc CE6000-40 Plus. MayThietBi.com sẽ làm thử một hộp quà bằng bìa cứng với máy cắt bế decal Graphtec CE6000 Plus series.

Mời các bạn xem video clip cách làm một hộp giấy bằng máy cắt Graphtec CE6000-60 Plus:

Tham khảo cấu hình, giá bán, chế độ bảo hành máy cắt decal Graphtec CE6000-60 Plus.


Nội dung khác:

error: Nội dung được bảo vệ!!